Nieuwsbrief Stravoc augustus 2021

Nieuwsbrief Stravoc augustus 2021

29 november 2022  

Stravoc Nieuwsbrief

Beste leden/ouders,

Op 15 oktober 2020 heeft de automatische incasso plaatsgevonden betreffende de eerste helft van de jaarcontributie 2020/2021. Kort daarna zijn de trainingen en wedstrijden stilgelegd als gevolg van Corona. Uiteindelijk is de competitie volledig geannuleerd, maar zijn de trainingen, ondanks alle beperkingen, wel weer mondjesmaat opgepakt. Eerst alleen op de buitenvelden en vervolgens in de maanden mei en juni ook weer binnen. Sportief gezien al het tweede seizoen op rij een behoorlijke teleurstelling, maar het voorkomen van de verspreiding van besmettingen heeft uiteraard prioriteit.


Financieel zijn dit voor Stravoc natuurlijk ook lastige tijden. De competitie is weliswaar na 5 wedstrijddagen gestaakt, maar de Nevobo heeft ca. 65% van de normale jaarkosten alsnog in rekening gebracht. Zij hebben te maken met vaste lasten die gewoon doorlopen.
Tevens zijn er door Stravoc natuurlijk kosten gemaakt voor alle trainingen en wedstrijden die wel door zijn gegaan (zaalhuur en trainersvergoedingen).
Daartegenover zijn er geen extra inkomsten zijn geweest (sponsoring is nagenoeg geheel weggevallen en de loterij is al het tweede jaar op rij niet doorgegaan), waardoor de jaarrekening over dit seizoen verliesgevend zal zijn.


Om dit verlies nog enigszins te beperken heeft het bestuur besloten de contributie voor het seizoen 2020/2021 vast te stellen op 60 % van de normale jaarcontributie. Dat wil zeggen dat het reeds geïncasseerde of betaalde bedrag (conform onderstaand schema) de definitieve contributie is. Wij vertrouwen erop dat iedereen begrip heeft voor de situatie en hopen natuurlijk allemaal dat we weer een “normaal” seizoen tegemoet kunnen zien.


 

In € per jaar

Leeftijd

 

 

 

 

 

(peildatum leeftijd is 1 oktober)

21>

18/19/20

15/16/17

13/14

12<

Recreatie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jaarcontributie 2020/2021

265

225

170

155

100

160

Bijdrage shirt

10

5

5

5

5

10

Totaal bedrag incl. shirt

275

230

175

160

105

170

 

 

 

 

 

 

 

Incasso / betaling - oktober (60%)

165

138

105

96

63

102

 

 

 

 

 

 

 

Incasso / betaling - februari (40%)

110

92

70

64

42

68

 

Mochten er nog vragen zijn dan schroom niet te bellen of mailen met ondergetekende.


Met vriendelijke groet,


Namens het bestuur van Hyundai Peter Janssen Stravoc

Ron Rademaekers - Penningmeester

Tel.: 06-10419689

E-mail: penningmeester@stravoc.nl